Workshops

[lang_dk]Har du lyst til at lære mere, så tilbyder jeg undervisning og workshops for både private og professionelle. Vil du vide mere om kurserne og workshops, kontakt mig på pia@body-sentio.dk.

Stone Medicine
Jeg underviser i Stone Medicine, massage med varme og kølige sten baseret på ældgamle indianske ritualer og ceremonier. Kig på www.stonemedicine.dk for mere information.

Foreløbigt kan jeg undervise to kurser, Stone Medicine I samt Rainbath.

Prayer Fan craft class
Brug en dag på at lave en fjerfane til smudging. Lær om de gamle traditioner, forskellen mellem faner, ceremoni og ritualer omkring skabelsen af en fane, samt betydningen af fjer, skind og pels som bruges til fanerne.

Healing Hands
Et en dags kursus hvor du lærer den gamle indianske ceremoni Healing Hands. Både for private og professionelle som gerne vil tilføje et ny element i deres daglige liv. Lær at give dine klienter eller familie en blid og kærlig energi behandling.

Shamanic Journey
For grupper. Deltag i en gammel indiansk ceremoni hvor du kommer på en shamanisk rejse ind i underbevistheden.

Først forbereder vi os med at side i cirkel og lave et alter. Herefter bliver I taget med på en meditations rejse ved hjælp af ord og tromme. Når I kommer tilbage, sætter vi os i cirkel igen og diskuterer jeres oplevelser og hvilke betydninger beskederne I modtog kan have for jer og jeres situation.

Medicine Wheel
Lær om det indianske alter og medicin hjul. Lær at binde “prayer ties”, hvad de fire retninger står for, og hvordan du kan bruge det i din hverdag som meditation og for at få indsigt i dig selv.

Wellness ritualer
Lær at lave dine egne wellness ritualer, lær om smudging og hvordan du kan bruge kort til meditation og fri association.

Lav din egen tromme
Vær med til at skabe et nyt hjerteslag for Moder Jord når du laver en shamanisk tromme som indianerne laver dem.

Vi arbejder med råhud, vand og træ for at skabe trommen, og du lærer også hvordan du skal passe på den, og hvis der er tid, snakker vi om hvordan du kan bruge den.[/lang_dk] [lang_en-uk]Do you want to learn more, then take a look at the workshops and courses I host for both privates and professionals. If you want to know more, contact me at info@body-sentio.dk.

Stone Medicine
I am a certified instructor of Stone Medicine. Please visit www.stonemedicine.dk for further information.

Geothermal safety
A halfday workshop addressing the safety aspects around stone-massage. Targeted at massage therapists who wants to be sure they don’t harm their clients.

Learn about safe temperatures, contra-indications, sanitation and much more.

Prayer Fan craft class
Spend a day creating your own sacred prayer fan. Learn about the old traditions, the difference between types of prayer fans, ceremony and rituals, as well as the meaning of the feathers, skin and fur used for the fans.

Healing Hands
A day long workshop where you learn the ancient Native American ceremony, Healing Hands. Both for private and professionals who wants to add another element to their skills. Learn how to give your clients or family a gently and compassionate energy treatment. Certified by Stone Medicine, USA.

Shamanic Journey for groups.
Participate in an ancient Native American ceremony, where you’ll undertake a shamanic journey into you subconscious mind.

First we’ll prepare by circling up and laying the altar. Then we’ll go on a meditation journey by the aid of words and the drum. When you return, we’ll circle up again and discuss your experiences and thoughts, and discover what meaning the messages you received during the journey have for you and your current situation.

Medicine Wheel
Learn about the Native American altar and medicine wheel. Learn how to tie prayer ties and the meaning of the four directions, and how you can use this knowledge in your daily life as meditation and to achieve insights into yourself.

Wellness rituals
Learn how to create your own wellness rituals, learn about smudging and how you can use cards for meditation and free association.

Drum making
Participate in a workshop where you create a new heartbeat for Mother Earth, when you create your own shamanic drum, following the traditions of the Native Americans.

We use rawhide, water and wood to create the drum, and you learn how to take care of it, and if there’s time, we’ll chat about how you can use it.[/lang_en-uk]