Stone Medicine

[lang_dk]Stone Medicine er en shamanistisk tilgang til sten massage baseret på indianske traditioner og metoder. Kurserne er certificeret af det amerikanske National Certification Board for Therapeutic Massage & Bodywork og flere af kurserne var en del af LaStone® programmet.

Kursernes fokus ligger på det spirituelle aspekt af sten massage. Hver behandling er en ceremoni; hellig og med respect for Moder Jord, Skaberen og deltagerne.

Det som gør Stone Medicine unikt er kombinationen af den moderne videnskabelige tankegang og de ældgamle shamanistiske traditioner. Forholdsregler, sikkerhed, kontraindikationer, og geotermisk teori er alle inkluderet og kombineret med shamanisme og den naturlige tilgang til velvære.

Jeg lærte Sacred Strokes fra en af grundlæggerne af Stone Medicine, Jenny Ray som en del af min LaStone uddannelse. Kurserne lærte mig om smudging (renselse via røg), “sacred symbols” (sten layouts som giver en besked fra stenene til klienten), indiansk altar med “prayer ties”, og andre spirituelle ritualer som jeg nu inkluderer i mine andre behandlinger og i min private dagligdag.

Hvis du som massør og alternativ behandler er interesseret i indiansk spiritualitet og deres tilgang til wellness, så kan jeg stærkt anbefale at du deltager i nogle af deres kurser. Selv om du ikke er massør, findes der kurser som passer til dig.

Jeg ser frem til at lære mere Stone Medicine, og at bruge den viden i både mit professionelle og mit private liv.[/lang_dk][lang_en-uk]Stone Medicine is a shamanic approach to stone massage based on Native American teachings and traditions. The courses are certified by the National Certification Board for Therapeutic Massage & Bodywork in the USA and several courses were also part of the LaStone® certification program.

The focus of the courses are on the spiritual aspects of hot and cold stone massage. Each treatment is a ceremony; sacred and in respect of Mother Earth, Creator and the people involved.

What makes Stone Medicine unique is the combination of modern scientific approach to geothermal therapy and the ancient shamanic ceremonies. Safety measures, contra-indications, geothermal theory are all included and combined with the shamanic approach to wellness.

I learned Sacred Strokes I from one of the founders, Jenny Ray as part of my LaStone® certification. The course included learning about smudging, sacred symbols, laying the alter and other spiritual practices which I now include in my other treatments and in my personal life.

If you as a body-worker are interested in the Native American spirituality and their wellness practices, I can highly recommend attending some of their courses. Even if you don’t have any bodywork background, you can find courses suitable for you.

I look forward to my next chance to learn more Stone Medicine and incorporate that knowledge into my professional practice and my personal life.[/lang_en-uk]


Leave a Reply

Your email address will not be published.