Sacred Strokes

[lang_dk]Sacred Strokes er en samling af forskellige stenmassage metoder og behandlinger, med ældgamle shamanistiske rødder. Fokus og intentionerne ligger på spirituel og følelsesmæssig healing, modsat fysiske behandlinger.

Hvert Sacred Stroke indeholder sten placeringer og bevægelser, hvilke ofte er en fuld kropsbehandling. Der bliver brugt mange forskellige teknikker og hvad der præcist kommer til at ske under en behandling bliver i stor grad vejledt af intuitionen. Der er en atmosfære af ceremoni når Sacred Strokes bliver tilbudt. Arbejdet finder sted på både et fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt niveau, og resultatet er ofte meget gennemgribende.

Kontraindikationerne ved Sacred Strokes er ofte få. På et fysisk plan er behandlingen meget mild og sikker. Stimulation af trykpunkter, en mild ansigtsmassage, placering af sten på kroppen, brug af lyd og sten der bliver let slået imod hinanden, samt rituelle bevægelser af sten over kroppen. Stenenes temperaturer er lune og kølige, modsat varm og kold i en mere fysisk orienteret behandling.

Sacred Strokes kan både være en enestående behandling, eller dele fra Sacred Strokes kan blandes med andre behandlinger og massager. Når massøren har lært de forskellige teknikker og forstår, hvordan de enkelte dele virker, så er det let at stole på sin intuition og tage præcist det der vil gavne klienten allermest i behandlingen.

Mange af Sacred Strokes er ikke blevet navngivet før nu. Shamaner og healere har brugt sten placeringer og bevægelser i kropsbehandlinger i mange generationer blandt medicinfolkene hos indianerne, men selvfølgelig også andre steder i verdenen.

Sacred Strokes kommer fra Jenny Ray og Bjørneklanen fra Santee Dakota Sioux indianerne i USA. Teknikkerne og videnen blev i generationer overleveret mundtligt og ved at observere de ældre arbejde, og overleveringen var afhængig af hukommelse alene. Nu, med Stone Medicine, bliver videnen og behandlingerne for første gang systematiseret og delt skriftligt for første gang, på en måde som lever op til de krav som forskellige massage-myndigheder stiller med hensyn til uddannelse og sikkerhed.

Der er utallige Sacred Strokes kurser som Jenny Ray har organiseret og skrevet manualer til. Hvis du vil tage dem alle, så er det mindst 16 dages intense kurser, og hvad du lærer er kun en brøkdel af hvad indianske medicinfolk i generationer har overleveret og brugt i deres behandlinger.

For fire år siden begyndte jeg min rejse ind i denne forunderlige og interessante verden, og min rejse er kun lige begyndt.[/lang_dk][lang_en-uk]The Sacred Strokes is a collection of various stroke sequences and sessions, many with ancient shamanic roots. The focus and intent is on spiritual and emotional healing, rather than a physical treatment.

Each Sacred Stroke is a sequence of stone placement and motion, which often is a full body treatment. Several different techniques are used and intuition plays a big role in what precisely is done during each session. There is an atmosphere of ceremony when Sacred Strokes are offered. The work is done physically, emotionally and spiritually, and the effects can be very profound.

The contraindications of Sacred Strokes are often few. The physical manipulation during a session is generally very gentle and safe. Stimulation of pressure points, a gentle face massage, placements of stones on the body, using sound and tapping of stones and ritualized movements of the stones over the body. The temperatures of the stones are warm and cool as opposed to hot and cold during a more physically intended session.

Sacred Strokes can be used in their own right as a full treatment, or parts can be implemented into other body- and stone work sessions. Once the practitioner has learned the different techniques and understand how the various parts work, it is easy to trust intuition and utilize exactly that which will benefit the client most this moment.

Many of the Sacred Strokes have never been given name before. The use of stone placements and motions in bodywork is ancient shamanic practice and has been used for countless generations among the Medicine People of the Native Americans and of course also elsewhere in the world.

The teachings of Sacred Strokes comes through Jenny Ray and the Bear Clan of the Santee Dakota Sioux. The teachings were delivered orally and visually to apprentices, relying on memory alone to carry on the traditions. Now for the first time, these profound practices are systematized and shared in writing and a way which lives up to the requirements of various Massage Therapy Boards and accreditation organisations.

To learn all the Sacred Strokes that Jenny Ray has organized and written down, you need to attend sixteen full days of intensive classes. And what you learn is only a fraction of what the Medicine People know and use when they treat their clients and patients.

Four years ago I started my journey into this wonderful and interesting world, and I’ve only just started my journey.[/lang_en-uk]


Leave a Reply

Your email address will not be published.