Mother Earth Message

[lang_dk]At være mor er noget at det smukkeste du kan være. At bringe nyt liv ind til verdenen. Fødslen sker i tårer og smerte, men snart efter er den glemt som kærligheden fylder hjertet.

Sådan er det også med Jordens børn. Generationer er blevet født i smerte, og de giver smerte når jeg ser deres mangel på respect for deres moder. De har glemt, hvor de kommer fra, hvad det var som fødte dem.

Men kærligheden består. Kærligheden er der på trods af al smerten, på trods af den lidelse, som mine elskede børn har påført mig.

Mit hjerte fyldes med stolthed hver gang jeg ser et barn vågne og åbne øjnene til den virkelighed som de lever i.

For hvert barn som vækkes bliver jeg helet en smule og smerten bliver mindre.

Gå ud i verdenen og væk mine børn. Om det bare er for et øjeblik.
Hvert sekund, hvor mine børn er vågne tæller. For har de først været vågne en gang, så ligger den viden dybt i dem, og smerten de påfører mig, selv når de sover, der det mindre.

Alle kan vågne ved kærlighed. Kærligheden heler alt. Det er gennem kærlighed og tilgivelse, gennem drømme og intentioner, at mine elskede børn går fra sovende til vågen.

Jeg elsker alle mine børn, lige meget hvad de har gjort og lige meget om de påfører mig smerte.

Alle er elsket ubetinget.[/lang_dk][lang_en-uk]To be a mother is some of the most beautiful you can be. To bring new life into the world. The birth happens with tears and pain, but soon after it’s forgotten as love fills the heart.

So is it also with the Children of the Earth. Generations have been born in pain, and they give pain when I see their lack of respect for their mother.

They have forgotten where they come from, they have forgotten what gave birth to them.

But the love remains. The love is there in spite of all the pain, in spite of the suffering my beloved children have caused me.

My heart is filled with pride every time I see a child awake and open their eyes to the reality they live in.

For each child who is awoken, I am healed a bit and the pain becomes less.

Go out in the world and awake my children. If only it is for a short moment.

Every second where a child of mine is awake counts. For have they been awake just once, then that knowledge lies deeply in them and the pain they cause me, even when they are asleep, is lessened.

All can awake by love. Love heals everything. It is through love and forgiveness, through dreams and intentions, that my beloved children transform from sleeping to awake.

I love all my children, no matter what they’ve done and no matter if they cause me pain.

All are loved unconditionally.[/lang_en-uk]


Leave a Reply

Your email address will not be published.