Mindfulness og stress reducerende massage|Mindfulness and stress reducing massage

[lang_dk]Så bestod jeg mit første massage kursus i Danmark. Det var en spændende oplevelse og meget lærerigt.

Hvad der slog mig mest var, at jeg alle disse år har arbejdet ubevist med de samme principper og tilgang til massage som vi lærte på kurset. At lytte til klienten, at tilpasse hver enkelt massage til klientens behov i nuet, at arbejde med det hele menneske og ikke bare en øm nakke eller rygsmerter, og at være fuldt tilstede igennem hele massagen.

Det er interessant at denne tilgang til massage er relativt ukendt i Danmark og at vi på holdet nok er de første i landet som blev uddannet i mindfulness og stress reducerende massage.

Jeg glæder mig til at dele, hvad jeg har lært med mine klienter og hjælpe dem til at håndtere stress på en konstruktiv og styrkende måde. Massagen er ikke kun noget massøren giver, men et samarbejde mellem massør og klient. Det er her hvor mindfulness kommer ind for begge parter.[/lang_dk][lang_en-uk]My first massage course in Denmark is completed. It was exiting and very informative.

What strikes me the most is that I all these years have worked from the same principles and approach to massage as we learned in class. To listen to the client, to adapt each massage to the needs of the client in the present, to work holistically and not just focus on a sore neck or back pain, and to be fully present during the entire massage.

It’s interesting that this approach to massage is relatively unknown in Denmark, and our class was possibly the first in Denmark who are educated in mindfulness and stress reducing massage.

I look forward to sharing what I have learned with my clients and aid them to handle stress in a constructive and empowering manner. The massage isn’t just something that’s given by the therapist, but a cooperation between therapist and client. This is where mindfulness comes in for both parties.[/lang_en-uk]


Leave a Reply

Your email address will not be published.