Hvorfor kolde sten|Why cold stones

Deep Stone on hamstrings[lang_dk]Når jeg første gang nævner, at jeg bruger både varme og kolde sten i mine massager stopper folk lidt op. Hvem kan klandre dem? Når ordet “kold” bliver hørt, tænker de fleste på koldt vejr, sne og is, isterninger, frosne tæer og en hel massage andre ubehagelige ting.

Det er trods alt meningen med en massage at den er behagelig, afslappende og en nydelse, så hvorfor skulle jeg bruge kolde sten i en behandling?

Der er mange årsager, som jeg hurtigt vil komme omkring i denne artikel.

Overophedning
Den vigtigste årsag er at undgå overophedning. Når man bruger kolde sten i kombination med varme sten, undgår man at kroppen bliver for varm under behandlingen. Hvis du får en stenmassage med kun varme sten i en times tid, svarer det til at du sidder længe i en sauna uden at tage det forfriskende kolde brusebad bagefter. Du bliver træt og uopmærksom, og det bliver svært at koncentrere sig. Du kan oven i købet føle dig skidt tilpas.

Alt dette er advarselssignaler fra kroppen. Din kernetemperatur, den som de indre organer har, er for varm. Kroppen fokuserer på at beskytte sig selv, ved at sænke blodtilstrømningen til hjernen, og i stedet sende det køligere blod til de indre organer. Dette er grunden til at du bare har lyst til at lægge dig og snuppe en lur, efter at du har fået en stenmassage, som var for varm. Du kan opleve den samme effekt på varme sommerdage.

Ved at bruge kolde sten køles blodet ned, og den overskydende varme fra kroppen fjernes. Når kolde sten bliver brugt på den rigtige måde, føler du dig energisk og frisk efter en massage, alt i mens du beholder alle fordelene fra dyb afslapning og behandling af musklerne.

Stop op og stil spørgsmål
Hvis du møder en massør som kun bruger varme sten, stil spørgsmål. Hvor blev de uddannet og af hvem, hvorfor bruger de kun varme sten, kender de til sundhedsfaren ved for meget varme, hvordan håndterer de en situation, hvor en klient bliver for varm, og hvor meget varme bruger de i massagen.

Hvis de kun bruger få varme sten i deres behandling og rummet er køligt, så er det klart at risikoen for overophedning er minimal. Hvis de på den anden side kun bruger varme sten i deres behandling og rummet er varmt, så siger det sig selv, at risikoen for overophedning af kroppen er meget større. Så vær kritisk og stil dine spørgsmål før massagen begynder og brug din sunde fornuft.

Jeg havde en klient i Paris, som havde prøvet en massage med kun varme sten. Hun kunne absolut ikke lide det, fordi hun fik det for varmt. Jeg introducerede hende til kolde sten som hun elskede, og ved den næste behandling overtalte jeg hende til at prøve kombinationen af varme og kolde sten. Nu elsker hun kombinationen af varme og kulde, og selvom hun stadig har en preference for kolde sten, men hun vil ikke undvære de varme.

Terapeutisk brug
Som behandling og terapi er der mange grunde til at bruge kolde sten. Kulde hjælper med at løsne spændinger i musklerne og er meget mere effektivt end varme. Kulde hjælper med at reducere inflammation og betændelsestilstande, hjælper med at mindske arvæv, og kulde styrker mobilitet i led og muskler. Kombinationen af varme og kulde styrker musklerne i deres naturlige healings process, og lymfestystemet bliver kick-startet.

De generelle helbredsfordele kan sammenlignes med at tage en tur i en varm sauna og så hoppe ud i sneen bagefter. Jeg må nu nok indrømme, at det er meget mere behageligt at modtage en behandling med varme og kolde sten, end det er at rulle sig i sneen.

Energi balance
Varme og kulde er som yang og yin. Ved at bruge begge i en behandling tilføjes en spirituel balance, som kan åbne for nogle stærke oplevelser. De skiftende temperaturer kan støtte følelsesmæssige forløsninger, og brugen af temperaturer hjælper dig også med at få en stærkere opmærksomhed og forbindelse til din krop.

Koldt er bare lækkert
Hvis en kold sten føles ubehagelig, så er det fordi den ikke bliver brugt rigtigt i behandlingen. En kold massage sten skal være kold, ikke bare kølig – alt afhængig af hvor og hvordan stenen skal bruges, samt din tolerance. Ofte er de sten der bliver brugt ikke kolde nok, og vil føles ubehagelig, hvorimod en sten som er afkølet nok vil føles varm og behagelig.

Hvordan stenen bliver brugt i behandlingen er vigtig. Hvis den bliver flyttet for hurtigt vil ikke føles rart. Tricket er at flytte den kolde sten langsomt. På denne måde får kulden tid til at gå dybt ind i musklen og gøre nytte.

Endelig, så skal musklen varmes godt op først. Kulde bliver brugt til at fjerne overskudsvarme i musklerne, og ikke for at få dig til at føle dig kold. Hvis der ikke er overskudsvarme i musklen, så er alt den kolde sten gør, at køle musklen ned til under dens normale temperatur. Idéen er at skabe en temperaturbalance.

Kræv det bedste
For din egen skyld, vær sikker på at du får den bedste stenmassage. Kræv at massøreren bruger både varme og kolde sten, vær sikker på at din massør er ordenligt uddannet, både i brug af temperatur, i hvordan sten skal bruges og hvorfor temperatur bliver brugt.

Hvis du ikke bryder dig om tanken om kolde sten, så fortæl det til din sten-massør, og hun vil selvfølgelig være ekstra forsigtig og tage hensyn til dine temperatur tolerancer.

Nyd din næste stenmassage og se hvilken forskel både varme og kolde sten giver i en behandling.[/lang_dk] [lang_en-uk]When I first mention to people that I use hot -and- cold stones they usually pause, apprehensive of the cold. Who can blame them. When I say cold, most people instantly think of cold weather, snow, an ice-cube down the back, freezing fingers and a bunch of other uncomfortable things.

A massage is after all meant to be comfortable, relaxing and an enjoyment. Warm stones are pleasant, but why add the cold to the experience?

There are many reasons for this, which I will briefly cover in this blog post.

Overheating
The most important factor is overheating. Using cold stones in combination with hot stones prevents overheating. A stone massage with only hot stones is like sitting in a sauna for an hour, without a cool shower afterwards. It leaves you sluggish and sleepy, your alertness is reduced and it might even feel uncomfortable to you.

These are all warning signs that the core temperature is too hot. The body focuses on protecting itself, by lowering the blood supply to the brain and instead direct cooler blood from the surface of the body towards the internal organs. This is why you just want to lie down and sleep if a stone massage has been too warm for you.

By applying cold stones the blood stream is cooled down and excess heat is removed from the body. When cold stones are used right, you’re refreshed and energized after a massage, while maintaining the benefits of relaxation and released tensions.

Inquire and ask questions
If you encounter a stone massage where only hot stones are used, do ask the practitioner questions. Where did they do their training, what is their reason for only using hot stones, do they know of the potential health risks, how do they deal with overheating and how much hot do they apply to their massage.

Obviously, if they only use a couple of hot stones to release tensions in particular tight tissue and the room is cool, the risk of overheating is minimal. If they on the other hand use only hot stones during the entire massage, then there’s a great risk of overheating. Be critical and ask your questions before the massage begins.

I have a client who had only tried hot stones and she absolutely hated the experience because she became overheated from the treatment. I introduced her first to cold stones and then at the next massage convinced her to try the combination of hot and cold. Now she just loves massage with hot and cold stones, and while preferring the cold, she wouldn’t want to be without the hot.

Therapeutic use
Therapeutically there are many reasons to use cold. Cold helps to relieve muscular tension much more efficiently than hot does. It reduces inflammation and scar tissue, and cold promotes mobility. The combination of hot and cold helps flush out waste-products and kick starts the lymphatic system.

The overall health benefits can be compared to spending a time in a hot sauna and then jump into the snow or icy lake. I must say though that it’s much more comfortable to receive the hot/cold flush on the massage table than jumping out into the snow.

Energetic balance
On an energetic level the hot and cold works like yin and yang. Using both in combination brings balance to the massage, and can open up for strong spiritual experiences. The alternating temperatures can also help release emotional tensions, and it promotes an increased body-awareness for the receiver.

Cold feels good
If cold stone feels outright uncomfortable and makes you squirm, it is because it isn’t used right. A stone needs to be cold, not just cool – all depending on location and use of the stone. Often a stone which isn’t cold enough will feel horrible, while a stone that’s chilled properly will feel hot and comfortable.

How the stone is used matters greatly. If it is moved too quickly it will feel terrible. The trick is to move slowly, and that’s very slowly. This way the cold also gets time to penetrate the muscle tissue and really work its magic.

Finally, the tissue needs to be warmed up before applying the cold. The cold is applied to draw out excess heat, not to make you feel cold. If there’s no excess heat in the tissue worked on, then the cold stone will only serve to cool down the muscle instead of bringing it to the natural balance.

Demand the best
So please, for your own sake, insist on a stone massage that includes hot as well as cold stones. Make sure you get a practitioner who is educated in the safe use of hot and cold, and who understands the underlying mechanisms and reasons for using both. If you’re uncomfortable with cold, do tell your stone practitioner and the appliance of cold will naturally be adjusted accordingly.

Enjoy your next stone massage and see what difference cold makes.[/lang_en-uk]

First published on my Massage and Wellness blog in 2011.


Leave a Reply

Your email address will not be published.