Om Pia|About

Pia Poulsen massage therapist[lang_dk]Mit navn er Pia, og jeg hjælper stressede mennesker, som ønsker, at give slip på følelsesmæssige og fysiske spændinger.

“The stress I was carrying vanished and I left feeling rejuvenated.”
– Cathy, en klient i Paris.

Min filosofi og adgang til massage er baseret på viden, erfaring, og sund fornuft, samt inspireret af mindfulness, indianske traditioner og ritualer. Jeg respekterer dig og dine behov, og tilpasser din massage til dig.

“I would highly recommend Pia as a therapist for all types of conditions, as her depth of knowledge will allow her to adapt her skills to the individuals needs.”
– Lesley Masterson, Co-Ordinator LaStone UK

Vi er ikke healere, men fasilitatorer af healing og wellness. For at kunne helbrede er vi nødt til at kigge på alle aspekter af os selv; fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt.

Min drøm at at skabe et wellness resort, hvor der bliver taget hensyn til, hvad du søger og har behov for mens du er der. Tanken er at kombinere spirituel tænkning, massage og kreative udtryk til en unik blanding som hjælper dig til at udvikle dig og nå dine drømme.

Privat nyder jeg at bruge tid sammen med min familie, ture i naturen, at løbe, og bueskydning, samt at forsøge mig med forskellige kreative udtryk, så som malerier, strikning og læderarbejde. Jeg har en stor interesse i indiansk spiritualitet, og har deltaget i flere sweat lodges og retreats på Eagleroad, hvilket altid har været en stor og persoligt udviklende oplevelse.

I marts 2016 startede jeg Medicine Path Programmet, hvor jeg lærer mere sten massage og træner i at undervise i Stone Medicine, samt indianske shamaniske redskaber og traditioner fra Jenny Ray og hendes linje. Det er mig en store ære at få lov til at bære Medicinen til næste generation.

Mere…[/lang_dk][lang_en-uk]My name is Pia, and I help stressed people who desire to release emotional and physical tensions.

“The stress I was carrying vanished and I left feeling rejuvenated.” – Cathy, a client in Paris.

My philosophy and approach to massage is based on knowledge, experience, and common sense, while inspired by mindfulness, native American traditions and rituals. I respect you and your needs, and adapt your massage to you.

“I would highly recommend Pia as a therapist for all types of conditions, as her depth of knowledge will allow her to adapt her skills to the individuals needs.” – Lesley Masterson, Co-Ordinator LaStone UK

We are not healers, but facilitators of healing and wellness. In order to truly heal, we need to address all aspects of the ourselves; physical, emotional and spiritual.

My dream is to create a wellness resort, where what you need and seek is the most important. The thought is to combine spiritual thinking, massage and creative expressions in a unique mixture which helps you develop and reach your dreams.

Privately I enjoy spending time with my family, nature, running and archery, as well as attempting different creative expression, such as painting, knitting and leather work. I have a great interest in Native American spirituality, and have participated in several sweat lodges and retreats at Eagleroad which always has given me a profound personal journey and growth.

In March 2016 I joined the Medicine Path Program, leaning more Stone Medicine, including teaching it, as well as Native Amercian shamanic practices from Jenny Ray and her lineage. I am honoured that I am allowed to carry onward the Medicine.

More…[/lang_en-uk]